Nieuws

Wat gebeurde er in 2017

MAGAZINE SJOFAR: Dit magazine is DE spreekbuis. Een redactie werkt aan het blad. SJOFAR kwam 4 X uit, komt uit in full color, 16 pagina’s. Geregistreerde vrienden en giftengevers krijgen dit magazine

LEZINGEN, SPREEKBEURTEN, SEMINARS,  CONFERENTIES en WERKBEZOEKEN: Stichting Continental Sound gaf steun om het Christian Artists Seminar te houden. Dit vond plaats op het KSI in Siegburg, Duitsland en was een groot succes, er is een groeiend aantal deelnemers. Focus is de talentontwikkeling. Ook werd breed geanalyseerd hoe het met het werkveld kunst en cultuur staat. Speciale aandacht voor de toekomstperspectieven van jongeren in de kunsten.  Als resultaat van een sponsorprogramma waren er 10 jonge TOPtalenten. En dat leverde een geweldige en vernieuwende input. Werkbezoeken waren aan: ZZP-Nederland, Pinksterconferentie Opwekking, EO jongerendag, Arts Plus. 

CONTINENTALS: Als onderdeel van de Europese taak, werden de Continental vestigingen bezocht  in Roemenië, Hongarije, Slowakije.  Roemenië, Hongarije en Slowakije draaien goed. Het faillissement van Continentals.NL heeft langdurig negatieve effecten. Er is gesproken over een herstart, maar dat wil niet lukken. Om te laten zien dat de moeder-organisatie nog springlevend is, werd een nieuwe CD van The Continentals uitgebracht: een A Cappella versie. Deze werd goed ontvangen. Op 25 november werd het 20 jarige jubileum van Continentals Slowakije groots gevierd met een bijzonder concert van Continentals, Young Continentals en Continental Kids in het musical theater van Bratislawa. Leen La Rivière presenteerde een bijzondere erkenningsaward aan de leidster Iveta Viskupova-Weiss van de Continentals Slowakije.

ADVISERING: Dit jaar werden diverse adviezen uitgebracht  o.a. op het gebied van auteursrecht. Ook al helpt de website www.auteursrechtkenniscentrum.nl op vele terreinen, er blijven gespecialiseerde zaken over. 

SPECIALE PROJECTEN: Opnamen voor een nieuwe TV serie SOCIAAL ROTTERDAM werden afgerond. Na uitzending zijn deze nu te zien op www.station-r.nl 

Het CAC: Het Continental Art Centre (‘ons voormalige kantoor)’  draait mooi onder leiding van de directrice Jacqueline La Rivière

ZILVEREN DUIF: Leen La Rivière was voorzitter van de Zilveren Duiven, de organisatie die de jaarlijkse Awards uitreikt voor beste CD producties in 7 categoriën. 

Wat gebeurde er in  2016

MAGAZINE SJOFAR: Dit magazine is DE spreekbuis. Een redactie werkt aan het blad. SJOFAR kwam 4 X uit, komt uit in full color, 16 pagina’s. Abonnee’s en giftengevers krijgen dit magazine

LEZINGEN, SPREEKBEURTEN, SEMINARS,  CONFERENTIES en WERKBEZOEKEN: Stichting Continental Sound gaf steun om het Christian Artists Seminar weer te houden. Dit vond plaats op het KSI in Bad Honnef en was een groot succes. Focus is de talentontwikkeling en dat zeker voor jongeren. Ook werd breed geanalyseerd hoe het met het werkveld kunst en cultuur staat. Werkbezoeken waren aan: ZZP-Nederland, Pinksterconferentie Opwekking, EO jongerendag, Arts Plus. 

CONTINENTALS: Als onderdeel van de Europese taak, werden de Continental vestigingen bezocht  in Roemenië, Hongarije, Slowakije.  Roemenië, Hongarije en Slowakije draaien goed. Het faillissement van Continentals.nl eind 2014 heeft er stevig ingehakt. We missen daardoor belangrijke licentie inkomsten. In 2015 werden nieuwe CD producties gemaakt van Continentals, Young Continentals en Continental Kids. De Continental CD kreeg de nationale Zilveren Duif AWARD voor beste album koor/groep. De CD van de Kids was genomineerd. Naar de voormalige medewerkenden van Continentals.nl zijn CD’s gestuurd om hen te bedanken in het kader van een charme offensief. Een herstart bleek het hele jaar moeilijk, zo niet onmogelijk. Dat charme offensief heeft wel terdege geholpen om verdere reputatieschade te voorkomen. Besloten werd om in 2016 geen nieuwe producties uit te brengen.

ADVISERING: Dit jaar werden diverse adviezen uitgebracht  o.a. op het gebied van auteursrecht. Ook al helpt de website www.auteursrechtkenniscentrum.nl op vele terreinen, er blijven gespecialiseerde zaken over. Zo waren er specifieke zaken van het Leger des Heils, CCLI, Smallstone Media, CBC, etc.  

SPECIALE PROJECTEN: Ook werd begonnen met de opnamen voor een nieuwe TV serie SOCIAAL ROTTERDAM. 

Het CAC: Het Continental Art Centre (‘ons voormalige kantoor)’ heeft een nieuwe eigenaar (Hr.Verkade). Leen La Rivière neemt deel aan het bestuur van het CAC om zo een stuk continuïteit in te brengen

ZILVEREN DUIF: Leen La Rivière werd gevraagd om voorzitter te zijn van de Zilveren Duiven, de organisatie die de Awards uitreikt voor beste CD producties in 7 categoriën. 

Wat gebeurde er in 2015

ADVISERING: Dit jaar werden diverse adviezen uitgebracht  o.a. op het gebied van auteursrecht. Ook al helpt de website www.auteursrechtkenniscentrum.nl op vele terreinen, er blijven gespecialiseerde zaken over. Zo waren er specifieke zaken van het Leger des Heils, CCLI, Smallstone Media, CBC, etc.

SPECIALE PROJECTEN: We waren bezig met een documentaire op verzoek van het platform INS. Ook werd begonnen met de opnamen voor een nieuwe TV serie SOCIAAL ROTTERDAM. Hierover heeft Rotterdam positief geoordeeld.  

MAGAZINE SJOFAR: Dit magazine is DE spreekbuis. Een redactie werkt aan het blad. SJOFAR kwam 4 X uit, komt uit in full color, 16 pagina’s. Abonnee’s en giftengevers krijgen dit magazine

LEZINGEN, SPREEKBEURTEN, SEMINARS,  CONFERENTIES en WERKBEZOEKEN: Door hele ingewikkelde discussies rond de financiering, EU regelgeving e.d. kon het CA seminar NIET doorgaan.  Daardoor kon Leen spreekbeurten aannemen om in Oostenrijk en in Frankrijk als hoofdspreker op die Seminars bijdragen te leveren. Daarna ook deelname aan de Arts Plus Roundtable in Finland. Spreken op o.a. Crossroads,Amsterdam. Werkbezoeken waren aan: ZZP-Nederland, Pinksterconferentie Opwekking, EO jongerendag. 

CONTINENTALS: Als onderdeel van de Europese taak, werden de Continental vestigingen bezocht  (Leen + Marinus; en Rotterdam samen met Ria) in Roemenië, Hongarije, Slowakije en Rotterdam (West-Europa).  Roemenië, Hongarije en Slowakije draaien goed. Het faillissement van Continentals.NL  eind 2014 heeft er stevig ingehakt. We missen daardoor belangrijke licentieinkomsten. Maar ook de schade aan de reputatie is enorm. Er wordt op een doorstart gestudeerd. Leen heeft een jaarthema 2015  (staat op www.continentalministries.org) en dat is uitgewerkt in 3 nieuwe CD’s voor Continentals, Young Continentals en Continental Kids. De Continental CD kreeg de nationale Zilveren Duif AWARD voor beste album koor/groep. De CD van de Kids was genomineerd. Naar de voormalige medewerkenden van Continentals.nl zijn CD’s gestuurd om hen te bedanken in het kader van een charme offensief. Een herstart bleek het hele jaar moeilijk, zo niet onmogelijk

CHRISTIAN ARTISTS: we maakten een bescheiden herstart met het jaarlijkse SEMINAR. Nu geheel volgens de EU regels. Dus geheel plenair en dit keer zonder workshops. Er kwam waardevolle informatie uit voor de komende jaren. We zullen zwaar gaan inzetten op een jongerensponsorprogramma.

Het CAC (Continental Art Centre):  Dat is geheel zelfstandig  met een  eigen exploitatiebestuur (Cor Verkade, Piet de Vries, Leen La Rivière). En Jacqueline La Rivière is directeur

2015 was een jaar van pas op de plaats, herbezinning. Maar er wordt met hoop en inzet verder gegaan. Zeker moet hier ook vermeld worden de inzet van Ria La Rivière op het gebied van administraties, Marinus den Harder als bestuurder en vrijwilligers. 

September 2014 – december 2014
We werden vreselijk opgeschrikt door de volkomen onverwachte aankondiging van het faillissement van Continentals Nederland. Directeur Rob de Jong en zijn bestuur hadden faillissement aangevraagd. Ze kregen een tekort niet meer rond. Dat heeft ons heel diep geraakt. Wij hadden hulp aangeboden en dat is verschillende keren geweigerd…men wist het allemaal beter. Dit stukje van ons levenswerk is zo vernietigd. Wij zijn er totaal aangeslagen door. Ook wij kregen nog aardig wat geld van Continentals Nederland, dat is weg en het heeft ons dus heel veel gekost. Achteraf gezien was dat faillissement niet nodig geweest, het tekort was ongeveer 40.000 Euro en wij hadden graag bijgesprongen. Maar de klap is enorm. Wij krijgen van vele kanten vragen. En moeten uitleggen dat Continental Sound en Continental Ministries totaal wat anders is als Continentals.NL. We doen tenslotte maar een mailing naar alle Continentals om een en ander uit te leggen. Maar het kwaad is geschied. In Nederland wil voorlopig niemand met Continentals mee.

Oktober 2013 – Augustus 2014
In deze periode werd geen nieuw boek gepubliceerd. Wel werden alle lezingen en concerten en ook de toespraken van Leen en Ria van het 2013 Christian Artists Seminar op YouTube geplaatst.

2. Speciale bezoeken:
Leen was hoofdspreker op ArtCross in Oostenrijk en op de ADD conferentie in Frankrijk, beide een soort christian artists seminars. Daarnaast werd collegaorganisaties bezocht o.a. de EO jongerendag en de Opwekkingsconferentie. Natuurlijk werden de jaarlijkse visitaties gedaan aan de Continental organisaties in Slowakije, Hongarije en Roemenië. Het is fantastisch te zien, wat via ‘onze’ clubs daar gebeurt. Ook werd de componist Adrian Snell in Engeland bezocht. We gaat hem weer helpen om zijn zegenrijke werk in Nederland voort te zetten.

3. Speciale projecten:

  1. Het magazine SIGNS kwam ten einde, ons huisnieuws Sjofar werd omgevormd tot een full color magazine, dat 4x per jaar zal gaan uitkomen. De redactie van Signs stapte in zijn geheel over naar Sjofar en blijft zo hun belangrijke bijdragen leveren
  2. Al eerder in het jaar 2013 kwam ten einde mijn voorzitterschap van de CNV Kunst en Cultuur. En dat mocht ook wel eens een keer. Maar Leen blijft voorzitter van de internationale Christian Artists Association zie www.christianartists-network.org
  3. Helaas kregen we grote problemen rond de subsidie van het Christian Artists Seminar. Daardoor kon CA 2014 niet doorgaan, maar zijn we vol goede moed voor CA 2015, en dat wordt het 35ste jaar
  4. Leens kantoor moest helaas uit het Continental Art Centre en heeft nu thuis een kantoorkamer, om met hem contact te maken is het beste via: leen@continentalart.org  of via 010-4212592 of via 06-51384805
  5. de serie gebedshuis van de week werd tot een goed einde gebracht(juni) nu na uitzending staan alle afleveringen op www.station-r.nl
  6. een nieuwe website werd gelanceerd om coaches ter beschikking te stellen voor iedere profi in de kunsten zie www.christianartists-academy.org

Er is veel gebeurd sinds januari van dit jaar. Het was een voorrecht om de restauratie en de heruitgave te mogen doen van de zangbundel GLORIEKLOKKEN. Dat werk van Zr.Alt was de voorloper van de huidige Opwekkingsbundel. Een mooi ook historisch document zo 50 jaar na haar overlijden. Het resultaat is prachtig. Er is ook een catern toegevoegd over het leven van Zr.Alt.

Daarnaast kreeg ik de vererende opdracht van de stad Rotterdam voor het maken van 50 TV programma’s met als onderwerp: ‘het gebedshuis van de week’. Ik neem de kijkers mee op een tocht langs kerken, migrantengemeenten, moskeeën, synagoge, etc. Het zijn per keer documentaires van 25 minuten op HD kwaliteit. Opdonderdag worden ze via de kabel uitgezonden. Ze komen allemaal op een speciale website: www.station-r.nl. Iedere uitzending is opgehangen aan het verhaal van een persoon uit die geloofsgemeenschap.Dit project houdt mij aardig van de straat. Ik geniet van die contacten in de stad. Het bouwt bruggen van begrip. De reacties zijn tot nu toe zeer waarderend.
Ook kwam mijn nieuwe boek uit: Geloof in de publieke ruimte, met indrukwekkende voorwoorden van o.a. Jan Peter Balkenende, Ab Klink, enz. Het laat heel wat stof opwaaien, maar over deze zaken moet eens grondig gediscussieerd worden.
Dan was er het slot van het zesde seizoen van de School-of-Rock met mooie en enthousiaste optredens. Niemand minder dan wethouder Hugo de Jonge kwam de diploma’s uitreiken in juni. En in augustus was het 33ste Christian Artists Seminar al weer. Een fantastisch feest. Leen 10/2013

We verheugen ons in de halfjaarlijkse presentaties van onze www.school-of-rock.nl. Dat zijn weer geweldige shows, waarin de kinderen laten zien wat ze al sinds september geleerd hebben. Opvoeringen in ons theater Continental Art Centre.
Ook besluiten wij dat het Europese trainingscamp voor Continental dirigenten, voor allen uit oost en west in Rotterdam gehouden zal gaan worden. Cam Floria (de founding father van de USA Continentals) gaat ook komen en ook verwachten wij dirigenten uit andere werelddelen. Dat gaat iets heel moois worden. Leen 01/2013

Veel werk als voorbereiding voor afsluiting van het fiscale jaar. Het uitbrengen van de Johannes Passion in het Nederlands heeft tegenslag, de boekversie is niet goed en moet over. De songboekversie klopt en ziet er fantastisch uit. Leen legt de laatste hand aan een nieuw boek: Geloof in de Publieke Ruimte. Dit zal voor de zomer uitkomen. Gelijk wordt ook de vertaling opgestart naar het Engels. Leen 12/2012

We werken aan de uitgave van de Johannes Passion van J.S.Bach in het Nederlands (een geweldige prestatie van één van onze leden). Het betekent een hoop werk langs ontwerpers, correctoren, weer terug naar de schrijver/vertaler, enz. Het wordt een prachtig boek, komt uit in 2013; distributie via Boekencentrum. Leen 10/2012

We zijn gesetteld in onze nieuwe huurflat. Hebben het er erg naar onze zin. Leens nieuwe boek gaat naar meelezers en editor. Leen 09/2012

Het jaarlijkse Christian Artists Seminar is weer een enorme zegen, daar teren wij zelf ook weer een jaar op qua inspiratie ! Leen schrijft een nieuw boek af: Geloof in de publieke Ruimte. Eind augustus spreekt Leen op een festival in Tsjechie, waar ook een nieuw boek van hem in het tsjechisch is uitgekomen. Aan het eind van de maand: VERHUIZEN… Leen 08/2012

Voorbereidingen voor het komende Christian Artists Seminar. Leen schrijft het nieuwe jaarthema voor de Continentals voor het jaar 2013 (in verband met alle voorbereidingen loopt die thema ontwikkeling een jaar voor). Er wordt aan nieuwe websites gewerkt, die de komende maanden de lucht in gaan (zie bij LINKS). Leen 07/2012

De School of Rock doen haar eindoptredens van dit seizoen. Geweldige prestaties van al die kinderen. De Continentals hebben hun verlate slotconcert. Dat gebeuren is toch iedere keer weer een grote zegen, waar we met plezier naar toe gaan. De gezondheid van Leen is slecht, een zeurend gebeuren. We besluiten te gaan verhuizen. Het kantoor van de Continentals in Hongarije wordt bezocht en al hun operaties/doelstellingen en tours worden besproken. Leen 06/2012

We hebben een studiereis, samen met een paar CDA’ers vanuit Rotterdam naar Istanbul onder leiding van de organisatie Islam & Dialoog. Het wordt een fascinerende reis, als delegatie krijgen wij op top niveau allerlei mensen van verschillende organisaties te spreken. Eerste hand informatie blijkt heel wat anders te zijn als het borreltafelniveau van sommige krantenartikelen in Nederland. Leen 05/2012

We zitten in Noord Spanje, waar we onze oude vrienden Luis en Motsy Diaz-Britos bezoeken. Hij vroeg haar ten huwelijk in ons huis, na afloop van één van de eerste Christian Artists Seminars begin jaren ’80. Hij is als artiest actief in de Spaanstalige wereld, veel in de USA en Zuid Amerika. Leen 04/2012

Overleg met Rob Vermeulen over digitalisering van alle LP’s van de Continentals (hij heeft een studio, die dit kan gaan doen; en daarmee kan die schat aan muzikale zegeningen vanaf 1963 ontsloten worden). We skypen met congrescentrum KSI over het komende Christian Artists Seminar, dat daar gehouden zal gaan worden. Leen 03/2012

Overleg bij OCW over de gevolgen van alle bezuinigingen op cultuur. Nee, hier word je niet vrolijk van. Overleg met het Duitse bedrijf Asaph over distributie van boeken en CD’s (dat gaat dus nu echt gebeuren). Leen 02/2012

Veel drukte met het jaar afsluiten en ook veel drukte als gevolg van de fusie van CNV Kunst en Cultuur (vroeger CNV Kunstenbond) met CNV Vakmensen. De School of Rock doet een schitterende concerten in onze eigen theaterhal. Leen 01/2012

Er verschijnt een interview met Leen in het Reformatorisch Dagblad(!) over het belang van auteursrecht.Verdere gesprekken over de fusie van CNV Kunst & Cultuur met CNV Vakmensen. Leen 06/2011

Deze maand zijn we trouwens druk met het slot van de School of Rock. En dat was weer een daverend succes. Het vijfde jaar alweer. Er zijn 3 studenten, die alle 5 jaar hebben meegemaakt. Een portefeuillehouder (soort wethouder) van deelgemeente Alexanderpolder reikte de diploma’s uit. Het stond in alle kranten. Ook waren we een week op vakantie in een huisje van een kennis op Texel. Dat was even lekker uitwaaien. Maar wat is het daar allemaal blank, we zijn zo gewend, maar ook verknocht aan Multi-culti Rotterdam, zo veelkleurig en zo vreselijk interessant. Leen 05/2011

Deze maand is het traditionele slot van alle Continentals activiteiten van het seizoen 2011. Dat werd gedaan in congreszaal van De Pijler, Lelystad. Continentals staat nu al een paar jaar onder leiding van collega Rob de Jong. Het was een indrukwekkend concert met Continentals, Young Continentals, Continental Kids. Alle waardering hoe hij en zijn staf dit stukje levenswerk van ons voortzet. Leen 04/2011
Naast alle lopende zaken, gaf Leen een workshop op de conferentie Creatief Liturgie aan een groep organisten en predikanten. Zeer vermakelijk om eens te redeneren uit de energiecurves van een goede show en dan eens naar dezelfde lijnen te kijken van kerkdiensten, dat was schrikken. Maar met simpele veranderingen kan ook een traditionele kerkdienst veel interessanter worden. Men luisterde heel geïnteresseerd. Leen 03/2011

We leggen de laatste hand aan ons tekstuele jaarverslag van het vorige jaar, om alles nog eens terug te lezen wat we als christelijke kunstenaarsbeweging hebben gedaan, is toch indrukwekkend. Ook gaat de jaarlijkse grote mailing weg voor ons 31ste Christian Artists Seminar, zie dit mooie gebeuren op www.christianartists.org Leen 02/2011

Deze maand is met name Ria krankzinnig druk om alle financiën van 2010 af te ronden een klaar te maken voor de accountant. Alle bewondering hoe exact dit allemaal gaat. Leen 01/2011

Dit is een mooie maand en met veel sneeuw, zelfs een witte kerst! En dat was heel lang geleden. We genieten van de familiesfeer en de kerstrust, hadden we hard nodig. Leen 12/2010

Deze maand worden grote juridische stappen genomen in het proces van fusie tussen CNV Kunstenbond en CNV Vakmensen. In dit kader wordt ook onze naam veranderd in CNV Kunst & Cultuur, dat slaat meer aan bij eigentijdse cultuur en jongeren. Leen 11/2010

Leen levert zijn jaarlijkse bijdrage qua analyses, artiesten en docenten voor het komende Christian Artists Seminar (8-14 aug. in 2011. We gaan na 30 jaar weg uit Nederland, naar een schitterend nieuw congrescentrum in Duitsland (zelfs met zwembad en TV studio), het wordt door deze verandering voor deelnemers ook nog eens een aardig stuk goedkoper Leen 10/2010

We zijn in gesprek met het SBI over het afgelopen Christian Artists Seminar en de vooruitzichten van CA 2011. Leen 03/09/10

We hebben CDA Kleurrijk Rotterdam te gast met alle CDA fractieleiders en dat zijn heel wat allochtonen om eens te spreken wat zij nu vinden van de Haagse perikelen. Het is een bijzonder interessant debat met vele aspecten en vele emoties. Goed dat CVDA Rotterdam dit gesprek op deze wijze voert. Leen 01/09/10

We zijn present in een grote Ramadan-tent op het Schouwburgplein. Interessante ontmoetingen en gesprekken. Leen 28/08/10

Leen is aanwezig op het Landelijk Christelijk Sociaal Congres op het SBI. Belangrijke contacten en toespraken, ook om de christelijk sociale gedachte levend te houden. Leen 26/08/10

Ria gooit breed haar Winkel Chez Maria open. Ze was even dicht in verband met het CA Seminar en collectie aanpassing. Dat ziet er toch weer schitterend uit. Chez Maria is een cultureel brandpunt van de wijk Noord en Pijnackerplein, wat levert het iedere dag veel contacten op: bruggen bouwen en investeren in vertrouwen! Leen 12/08/10

Dat was me een week! Het 30ste Christian Artists Seminar was inderdaad weer een feest. Zowel inhoudelijk, maar ook qua inspiratie. Ook voor Ria en mijzelf is het dan even helemaal bijtanken en zijn we weer klaar voor een nieuw jaar in de kunsten. Wat een toptalent, maar ook wat kan men allemaal niet leren. En dan een stevig plenair thema: hoe het nu echt met het werk in de cultuursector eruit ziet. Werk is er wel voor diegenen, die multitask zijn, flexibel en alles willen aanpakken. Dat kan voor sommige kunstenaars wel eens hard over komen. De cultuurwereld is geen plek voor dromers alleen. Leen 31/07-05/08/10

De Continentals beginnen met hun trainingen in ons kantoor. Dat is toch altijd weer fantastisch om te zien dat ze een sterk thema hebben, een sterk programma en jongeren, die zich enorm inzetten. Leen 17/07/10

De slot week van de School of Rock. 4 groepen maken samen een topproductie. Ze hebben bij ons iedere week stevige scholing gehad. Ze zijn begonnen in september. Hun jaar is omgevlogen. Dat is dus echt alle avonden genieten. Ouders zijn laaiend enthousiast. Leen 31/05-04/06/10

Ben te gast bij Opwekking. Dat is toch een bijzondere kerkelijke ontmoeting, er moeten zo’n 50.000 christenen geweest zijn, 3 dagen lang! Het was hun jubileum. Respect voor wat deze beweging betekent en heeft bereikt. Wij leveren altijd bijdragen op het gebied van  copyrights. Leen 23/05/10

Marinus den Harder (bestuurslid Continental Ministries Europe) en ikzelf(Leen La Rivière, als voorzitter) zitten in Hongarije en hebben het Europese Dirigenten kamp. We trainen hier alle leidinggevenden van de Continental Singers kantoren uit Slowakije, Hongarije, Roemenie en Italie. Het is een feest om met deze gemotiveerde mensen te kunnen werken. Ze zullen in de zomer leiding geven aan zo’n 20 verschillende toernees en tienduizenden mensen bereiken. Leen 29/04-02/05/10

Leen is in Bad Honnef (Duitsland) op het KSI als deelnemer van de Europese Sociale Week. Hij vertegenwoordigt het CNV. Het is goed om op Europees niveau van gedachten te wisselen over de sociale gevolgen van o.a. de crisis. Leen 15/04-18/04/10

Leen is hoofdspreker op een kunstenaars congres in Bratislawa, dat in het Conservatorium gehouden wordt. Behulpzaam is de Slowaakse vertaling van het boek Creativiteit & Kunst. Er zijn ca. 100 mensen steeds aanwezig, het levert interessante discussies op. Dat hun dagelijks gebeuren zeer door de EU wordt beïnvloed wil nog niet tot iedereen doordringen en de staat betaalt de kunsten en de kunstenaars steeds minder. Leen 12/03/10

"Vandaag bij de accountant langs geweest en alle documenten gebracht voor het samenstellen van de jaarstukken. Het is iedere keer weer een enorme klus. Ik ben blij dat het klaar is en de lopende administratie weer opgepakt kan worden". Ria 27/01/09

"Met collega Stefan ben ik hard aan de slag geweest voor een Fitness4Kids Programma als zusje van de School of Rock. Het ontwikkelen van het concept, praten met deskundigen, de juiste vakmensen bij elkaar halen is ontzettend leuk en creatief werk. Doel is om het op 1 September draaiend te hebben". Leen 27/01/09

"Chez Maria heeft een interessante aanloop vanuit verschillende sociale en culturele achtergronden. Dat levert bijzondere contacten op. Ik geef een serie lessen op scholen en ook in mijn winkel aan vrouwen vanuit hele andere culturen. Soms spannend, maar wel erg dankbaar". Ria 25/01/09

"Na het inspirerende jaarlijkse Christian Artists Seminar gaan we gelijk weer aan de slag voor het volgende Christian Artists Seminar dat van 1 tot 6 Augustus 2009 gehouden zal worden. De lijst artiesten en professionele docenten uit Europa is bijna klaar. Er gaat nu aan de nieuwe brochure begonnen worden. Die week is ook voor mij ieder jaar weer tot inspiratie". Leen 25/01/09

"Het jaarthema van the Continentals is af! Het is een inspirerend verhaal geworden. Het heet Hope of Salvation. Allen die meegaan op deze tournees hebben dan weer heel wat om over na te denken en mee aan de slag te gaan. Nu gaan we van start met de selectie van de songs bij dit thema". Leen 03/01/09

"Het werk in de winkel Chez Maria is ontzettend leuk. Na de zomer is er het nodige aangepast en veranderd. Etalage en collectie zijn vernieuwd. Ook is er weer tijd voor styling, adviezen e.d. In september heb ik een paar heel interessante nieuwe klanten gehad. Ik geniet van hun verhalen, en die verhalen helpen om iemand dan ook heel mooi aan te kleden. Ook kunnen cursussen weer beginnen. Met de styling van de Continentals heb ik dit keer iets totaal nieuws geprobeerd en dat werkte fantastisch uit. We kregen veel enthousiaste reacties" Ria 25/09/2008

"We zijn samen op weg naar Los Angeles om daar het 40-jarig jubileum van 'the Continentals' af te sluiten, samen met vele anderen die er vanaf het begin bij waren. Een bijzondere ontmoeting." Leen 15/08/08

"Het Christian Artists Seminar is net achter de rug. Ik kan alleen maar zeggen, dat het een meer dan bijzondere week is geweest. Uitzonderlijk inspirerend." Ria 08/08/08

"In Juli zal ik weer de Continental groepen aankleden. Het is altijd een hele stress om die hoeveelheden kleding te vinden. Het moet bovendien ook nog eens heel leuk zijn, dus passen in het modebeeld, anders zijn de tieners zo snel tuttig. Maar het is weer gelukt en als je dan het resultaat op het podium ziet: geweldig!" Ria 01/08/08