Publicaties Leen

Leen La Rivière schreef heel wat boeken. De aanleiding was negatieve publiciteit in christelijke magazines begin jaren 70. Christelijke leiders vonden bepaalde activiteiten onchristelijk, of ‘niet van God’, of… Hoe verweer je je tegen dit soort aanvallen? In plaats van terug te schelden kun je dan beter een goede doorwrochte bijbelstudie in de vorm van een artikel over dat onderwerp publiceren. En zo gebeurde dat iedere aanval met een serieuze studie werd beantwoord, waarbij de aanvaller ons respect bleef houden. Het grote publiek was snel op onze hand. Prekers hadden grote moeite toen met ons, want God spreekt door Zijn Woord en dat kan alleen verbaal gebracht worden. Wij bewezen, dat God door alle communicatievormen spreekt, verbaal ook, maar ook in alle andere kunst- en expressievormen… Evangelisten vonden, dat menseen alleen via hun liturgische vorm (samenzang, stevige preek, uitnodiging, zondaarsgebed) God konden vinden. Wij bewezen met onderzoek/aantoonbare feiten/studie, dat door onze concertvorm en andere vormen mensen God kunnen vinden… Misschien hadden die evangelisten ook last van jaloezie, want zij hadden hooguit een handvol rand/buitenkerkelijken op hun meetings, bij ons was minimaal 30% van het publiek dat. Toen kwam de golf pop/rockmuziek is van de duivel en het baanbrekend werk van onze rockgroep New Hope dreigde onmogelijk gemaakt te worden. Wij bewezen dat God net zo hard door dit medium kan spreken. Enz, enz.Er waren soms hele vermakelijke situaties. Soms hadden lezers gelijk door, dat zo’n zeer geestelijke schrijver uit zijn nek kletste. Somd werden zeer terechte vragen gesteld, en daarop werd dan heel serieus op geantwoord. De stand na 40 jaar: feitelijk zijn alle disputen gewonnen en is kunst voor en door christenen geaccepteerd.

Boeken

 • 1975 Kaf en koren (3 edities)
 • 1981 Evangelisatieconcerten (10 edities) °
 • 1985 Revivals & music ( 2 edities)
 • 1986 Finale (4 edities), Bijbelse visie op muziek, Bijbelse principes, deel 2 °
 • 1987 Kunstig & koninklijk, Bijbelse visie op creativiteit & kunst °
 • 1989 Zei Ik dat het makkelijk was (Samen met Ria La Rivière)
 • 1990 Nadenken
 • 1993 De creatieve gemeente °
 • 1994 Het koninkrijk van daadkracht (deel 1) °
 • 1995 Pas-de-Deux, Bijbelse visie op dans, beweging, theater °
 • 1996 Het koninlijk en zijn gerechtigheid (deel 2) °
 • 1997 Lessen Leiders Leven (samen met Ria La Rivière) °
 • 1998 Megastories
 • 1999 Op Weg, Bijbelstudieboek °
 • 1999 Klepel van de klok °
 • 1999 De kunst van het leven (samen met Jan-Peter Balkenende en Roel Kuiper) °
 • 1999 Millenniumverhalen
 • 2000 Megasongs
 • 2000 Hoe het verder ging (samen met Ria La Rivière)
 • 2002 De gemeente en de publieke ruimte°
 • 2003 Gebeden °
 • 2004 Kunst en Creativiteit, Bijbelse principes, deel 1 * °
 • 2006 Lofprijzing en aanbidders, Bijbelse principes, deel 2 °
 • 2011 Inspiratie en Visie (Speciaal voor CNV Vakmensen) °
 • 2012 Creatief Leiderschap °

° vertaling van dit boek is uitgekomen in het Engels.

* vertaling van dit boek is uitgekomen in het Bulgaars, Portugees, Frans, Duits, Italiaans, Slowaaks, Roemeens, Grieks, Pools, Engels, Tsjechisch, Hongaars.
In voorbereiding: Spaans, Japans.

Eindredactie

 • Magazine Signs (sinds 1989); waarin vele artikelen, studies en beschouwingen
 • Huisnieuws Sjofar (sinds 1974)
 • 1992 Art 2000, deel 1 (analyse van de culturele paragraaf van Maastricht)
 • 1993 Art 2000, deel 2 (onze positie in Europa)
 • 1994 Art 2000, deel 3 (het maatschappelijk middenveld)
 • 1995 Art 2000, deel 4 (de kwaliteit van de civil society)
 • 1996 Art 2000, deel 5 (naar een hele persoonlijkheid)
 • 1997 Art 2000, deel 6 (jeugd & jongerenculturen)
 • 1998 Art 2000, deel 7 (minderheden)
 • 1999 Art 2000, deel 8 (fragmentatie van de samenleving)
 • 2000 Art 2000, deel 9 (de grenzen van tolerantie)
 • 2001 Art 2000, deel 10 (de kunst van het leven, Engelse congresversie)
 • 2002 Art 2001, deel 11 (10 jaren verdrag van Maastricht, culturele paragraaf)
 • 2003 Art 2002, deel 12 (Sociale Cohesie)
 • 2003 Art 2003, deel 13 (Globalisation)
 • 2004 Art 2004, deel 14 (Multiculturality)
 • 2005 Art 2005, deel 15 (Adult Education/Life long learning) in voorbereiding
 • 2006 Art 2006, deel 16 (Gender equality)
 • 2007 Art 2007, deel 17 (the future of young labourers)
 • 2008 Art 2008, deel 18 (Social dialogue about cultural diversity)
 • 2009 Art 2009, deel 19 (Social dialogue about flexacurity and selfemployment)
 • 2010 Art 2010, deel 20 (Social Dialogue about more and better jobs in the cultural sector)
 • 2011 Art 2011, deel 21 (Social dialogue about the crisis and effects on the cultural sector)
 • 2011 Expressie, 33 edities
 • 2011 CA-Directory, 15 edities