Biografie Ria

Geboren: 24-06-1946
gehuwd, 3 volwassen kinderen (Magiel, Willem en Gyz),
4 kleinkinderen (Bowy, Roxy, Angel, Zoë)

Ria is een nakomertje van Bram Zwarts en Maria Cornelia Holst. Bram kwam uit een tuindersfamilie en ook hijzelf was een tuinder met een paar hectare glas aan de Rotte. Daar met een erf met veel familie in huisjes en een soort woonwagens groeide Ria op. Op de Mulo wilde het niet vlotten, dus ging Ria al vroeg werken in een modezaak. Hier leerde ze het vak mode en styling. Later ging ze werken bij haar zwager (Baptistenpredikant) en daarna op het kantoor van Opwekking(Putten). In deze zeer religieuze wereld kreeg ze te maken met manipulatie. Daarover lees je in haar boekje ‘Een scheur in mijn leven’.Ze leerde Leen kennen, die een totaal andere persoonlijkheid was, dan wat ze om zich heen zag in die ‘opwekkingskringen’. Net voordat ze zouden trouwen kreeg ze bezoek van geestelijke leiders om haar te waarschuwen voor ‘staatsvijand no.1: Leen’. Triest maar waar. Ook de huwelijksinzegening werd bijna nog een ramp door het absurde optreden van een voorganger. Toch getrouwd. Met Leen leven is een heel apart avontuur geworden.De wereld van de kunsten stimuleerde mij om die gaven te ontwikkelen; o.a. schrijven, styling weer op te pakken. Binnen het jaarlijkse CA-gebeuren heeft Ria een hele eigen stimulerende plek. Al jaren is Ria hoofd administratie op het Continental Art Centre, dat houdt in de CNV Kunstenbond, Continental Sound, Continental Ministries, School of Rock. Maar het bloed kruipt, waar het niet gaan kan, en in 1997 pakte ze haar vak mode,styling weer verder op en ze opende een unieke winkel in haar mode en kunst CHEZ MARIA, Pijnackerplein 6-b. (De opening vond plaats door o.a. ex-minister Til Gardeniers, die practisch om de hoek was geboren). Chez Maria is een cultureel speerpunt in Noord geworden, zie www.chezmaria.nl. Ria heeft verder 6 boeken geschreven, waarvan 4 in het Engels uitkwamen.

Huidige werkkring

Hoofd administratie & financien Continental Art Centre
Styling (sinds 1986) van alle Europese Continental groepen
Schrijfster van een vaste column (sinds 1984) in het Magazine Signs (voorheen Music & Art)
Eigenaar van kledingwinkel Chez Maria

Leiderschaps verantwoordelijkheden

Lid bestuur van Continental Sound (sinds 1972)
Lid bestuur van Continental Ministries (sinds 1986)
Lid bestuur van Christian Artists Europe (sinds 1981)
Lid curatorium European Academy for Culture & the Arts (sinds 2002)
Lid bestuur Vereniging ter bestrijding van manipulatie (sinds 2001)

Andere activiteiten

Spreekster op conferentiesconsultant op het gebied van mode en stylingadvisor van councelersleiding geven aan Forum-discussies
NOS-cursus presentatie & interview; media training door Jaap Brand

Speciale waardering

Op 30 april 2003 werd Ria lid van de orde van Oranje-Nassau, vanwege haar enorme verdiensten op sociaal en cultureel terrein.