Verhalen van Leen

Amsterdam-Zuidoost: Spirit

Het was in 1976. Onze Discipelgroep (de voorloper van onze EuroContinentals) was uitgenodigd om een weekend een kerk in Amsterdam-ZO te komen versterken met hun missionair werk. En om het zaterdagavondconcert extra te promoten besloot de groep die middag een kort openluchtconcert te geven. Met hun grote blauwe autobus naar een plein, maar het begon vreselijk te regenen. Dan maar niet uitladen en de groep ging bidden. De heftige regen werd motregen. Dat was genoeg om met wat gitaren, maar zonder apparatuur wat liederen te zingen. Aldus werd besloten, de autobusdeur draaide open, de groep ging in opstelling staan en… het plein bleek volledig leeg, echt niets, niemand. Wat nu? “God zal er beslist een bedoeling mee hebben, dus we gaan zingen” zei de leiding en gezongen werd er, afgewisseld met een persoonlijk getuigenis. Na een kwartier werd het miezeren weer regen. De groep weer in de bus en naar de kerk voor verdere voorbereidingen voor die avond. Iedereen vond het toch wel erg gek om op te treden voor een leeg plein… Maar waarom zou God er geen bedoeling mee hebben? 8 jaar later was dezelfde groep te gast van een Pinkstergemeente in Stadskanaal. De groep werd bijzonder enthousiast ontvangen door de voorganger. Waar hadden we dit aan te danken? Die avond vertelde die voorganger bij de concertintroductie, dat 8 jaar geleden hij gearmd met zijn verloofde naar een winkel liep in miezerig weer in Amsterdam-ZO. Net voordat ze daar bij een plein kwamen, hoorden ze muziek en om de hoek in een portiek verscholen luisterden ze een kwartier. De eerlijke overtuiging en het enthousiasme hadden diep geraakt. Omdat het harder ging regenen, gingen ze terug. Thuisgekomen begon een periode van onderzoek. Zo had deze man en nu zijn vrouw God gevonden. Hij was naar een bijbelschool gegaan en nu was hij voorganger van deze pinkstergemeente. Dat weekend in Stadskanaal kon toen niet meer stuk. Hoe had de Geest 8 jaar geleden één en ander geleid, ongelooflijk!.Dat was pas echt ‘Spirit’.

Amsterdam-Zuidoost
Een aantal jaren later was één van onze Continental Singers groepen te gast bij een evangelische gemeente in Amsterdam-ZO. De kerk zat vol, het enthousiasme was groot. Persoonlijk was ik gaan kijken of alles goed liep. In de pauze vroeg ik aan een oude zuster naast mij, wat ze ervan vond, was het niet te hard? Ze genoot van die jongeren. Maar had het optreden haar ook bemoedigd in haar leven met Jezus Christus? Wel, vertelde ze, in 1948 had ze de doop met de Heilige Geest ontvangen. Mooi, zei ik. Maar hoe is het dan nu? Wel zei ze, in 1948…. de naald bleef hangen op de plaat. Ik vond het zo zielig, ik miste Spirit.

Amsterdam-Zuidoost
Vele blanke gelovigen verhuisden in de loop der jaren, vele migranten kwamen. En ze namen hun geloof mee. Er ontstonden vele nieuwe gemeenten met hun eigen tradities en enthousiasme. De overheid geeft zelfs een subsidie zodat rond Pinksteren allerlei activiteiten gedaan kunnen worden en men prachtig kan samenwerken onder de naam ‘Spirit’. En dat kale plein uit 1974, was heel profetisch vol in 2008.

Geloof en Spirit, passie en inzet: de ingrediënten die in 1974 en ook in 2009 van doorslaggevende betekenis zijn.