Verhalen van Leen

Tel je zegeningen!

Op donderdagavond 17 juli 2008 was er een bijzondere happening op het Gemeentehuis Coolsingel,Rotterdam. Aan wethouder Jantine Kriens werd aangeboden het rapport “Tel je Zegeningen”. Wat zijn haar zegeneningen? Wel na wetenschappelijk onderzoek van de laatste 2 jaar wat het belang is van de sociale, sociaal-culturele en cohesie activiteiten van de kerken en migrantengemeentren in Rotterdam. De uitkomsten zijn verbluffend! En vegen de voer aan met een groot aantal vooroordelen vanuit zogenaamde progressieve hoek, Leefbaar, e.d.

 1. de kerken en migrantengemeenten besparen de overheid (stad Rotterdam) JAARLIJKS zo’n 130 miljoen €. Ja, je leest het goed. Dit getal slaat in als een bom.
 2. een veel groter getal inwoners (als eerst gedacht) blijkt christelijk te zijn.
 3. de overheid en de kerken/migrantengemeenten zijn niet elkaars vijanden, maar juist elkaars grootste vrienden als het gaat om het welzijn van de inwoners en de stad. Trouwens ditzelfde is waar van de moskeeën
 4. het betekent het einde van de secularisatiegedachte en de grote druk vanuit D66 en dat soort groepen t.a.v. de volledig uit de rails gelopen gedachten over scheiding tussen kerk en staat. Thorbecke bedoelde dat we niet elkaars beleid moeten vaststellen of elkaars ambtsdragers benoemen.
  Het is nooit de bedoeling (van Thorbecke) geweest om religie tot vijand te bombarderen en proberen te discrimineren/veroordelen tot het private terrein.
  Let op: als religie alleen maar iets is voor ‘private’ gebedshuizen en stel dat de kerken en migrantengemeenten dit alleen nog maar zouden gaan doen, zou de stad Rotterdam ‘vandaag’ nog failliet gaan.
 5. dit rapport moet eigenlijk in iedere (deel)gemeente op de agenda komen.
 6. het doel moet zijn om op (deel)gemeenteniveau veel intensere contacten tot stand te brengen tussen politiek en kerken/migrantengemeenten c.q. moskeeën.
  De meeste ambtenaren en leden van bestuurscolleges zijn volledig onbekend met het zo belangrijke sociale/culturele basiswerk (integratie, jongerenopvang, ziekenzorg, buurtproblematiek,etc) van de kerken, evangelische- en migrantengemeenten.
 7. De belangrijke maatschappelijke functies van kerken/migrantengemeenten zouden best ondersteuning mogen hebben, dat geldt voor terreinen,
  • die WMO gekoppeld zijn
  • sociale vormen van ondersteuning/activiteiten
  • culturele activiteiten.

Dat laatste verdient nog wel enige toelichting. Het rapport onderstreept het belang wat kerken/gemeenten op dit terrein doen. Deze activiteiten vallen volledig BUITEN de mogelijkheden van positieve advisering van de (Rotterdamse=plaatselijke) Raad (voor Kunst) en Cultuur; ze vallen BUITEN positief advies door Anjerfondsen of Fonds voor de amateurkunst (en zeker buiten de landelijke Raad voor Cultuur).
Toch werken deze basisactiviteiten (van kerken, migrantengemeenten, moskeeën) als een soort stofzuiger, die allerlei mensen van de straat bijeenbrengt in een nieuwe cohesie en tot een positieve inzet en levensvisie brengt. Ter illustratie: Er is heel wat geld gepompt in projecten om culturele participatie te bevorderen, volgens de rekenkamer is dat weggegooid geld geweest.
Eigenlijk moet er een aparte geldstroom gevonden/gemaakt worden, die ten goede komt aan al dit soort culturele activiteiten van kerken/migrantengemeenten/moskeeën.

 • Emancipatorische processen
  Uit de geschiedenis leren wij hoe emancipatorische processen zijn verlopen, bijvoorbeeld de Gereformeerde emancipatie (1860-1910), de katholieke emancipatie (1870-1920), de emancipatie van evangelische (blanke) gelovigen (1960-heden), die emancipatie-processen leren dat een aantal belangrijkste stations altijd zullen passeren: men ‘klontert samen’, resulterend in een sterke eigen identiteit (die ook naar buiten wordt vormgegeven), dit versnelt samenhang, stimuleert scholing en opleiding en 3 generaties verder heeft men een normale positie in het maatschappelijke, economische, politieke leven en is hun integratie een feit. Wat uit deze geschiedenissen te leren valt, is, dat om integratie te berieken, juist de eigen ontwikkeling als begin van emancipatie en eindigend bij integratie juist gefaciliteerd zou moeten worden. We staan aan het begin van twee nieuwe emancipatorische bewegingen: die van de verschillende Islamstromingen, en die van de migrantenkerken. Gezien de enorme diversiteit in beide stromingen moet juist niet getracht worden kunstmatig bijvoorbeeld verschillende Islamstromingen in een grote moskee te stoppen, of verschillende migrantengemeenten één samenkomst te laten zijn. Juist de diversiteit is de grootste bondgenoot voor emancipatie en dus integratie.Die diversiteit zuigt als het ware hun ‘stamgenoten’ van de straat, met andere woorden: de Ghanezen moeten vooral hun ghaneese migrantenkerken kunnen helpen, en dat geldt voor de verschillende Congolese ‘stammen’ de Chinezen, etc etc.
  Uiteraard is deze opmerking geen vrijbrief om zaken toe te staan die indruisen tegen de Nederlandse wet (b.v.vrouwenbesnijdenis, sharia, etc)
 • Aangeraden wordt, dat in wijken en plaatsen mensen bewust het gesprek aangaan tussen overheid, kerken/migranten/evangelische gemeenten, maar ook met moskeeën. Het rapport ‘Tel je zegeningen’ is HET belangrijkste document van de laatste 40 jaar die de relevantie van kerken, migrantengemeenten, etc aantoont! Ik moedig de christenen aan dit op te pakken en te gebruiken!

Afsluitend: Ook dit verhaal is een stukje uit mijn dagelijkse culturele ervaringen (Leen is lid van de begeleidingscommissie).