Verhalen van Leen

Van Pasen naar Pinksteren

Het is altijd mooi meegenomen, dat we een tweede Paasdag en tweede Pinksterdag hebben. Heel mooi zo’n extra vrije dag. Maar waar komt het vandaan? Wat vieren we dan eigenlijk? En waarom nog steeds?
Eerst het laatste ‘waarom’. Ook al wordt er weinig in het publiek en media over geloven gesproken of geschreven, het ontgaat velen, dat de helft van de hele Nederlandse bevolking christelijk is. Niet dat ze nu allemaal naar de kerk gaan. En van de nieuwe medelanders blijken velen heel actief gelovig te zijn. Zoals bekend is ca. 50% van de Rotterdamse bevolking nieuwe medelander. Maar onbekend is, dat de helft zeer actief christelijk is en een derde actief moslim. Dat verklaart een kleine 200 migrantenkerken en een 70 moskeeen in het Rotterdamse. Pasen en Pinksteren zijn typisch christelijke feestdagen. Met Pasen wordt herdacht de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. In kerken wordt dat heel stemmig en ingetogen feestelijk herdacht. Dan zijn er precies 49 dagen (7 weken) tot Pinksteren. Vlak voor Pinksteren hebben wij op dag 40: Hemelvaartsdag. Ook een mooie vrije dag. Op die dag wordt herdacht dat Jezus Christus naar de hemel ging. En dan Pinksteren. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Christenen herdenken dat Gods Geest aan mensen gegeven is. Of in gewone taal: de ideeen, het denken, alles wat Jezus Christus bezig hield is onder ons. En dat is een feestelijk gebeuren, Want het heeft heel erg met enthousiasme te maken. Dat verklaart waarom gelovige mensen vaak heel enthousiast kunnen zijn over hun geloof. Anderen zijn heel enthousiast actief bezig b.v. met voedselhulp, opvang, noodhulp, of in de zorg, vrijwilligerswerk. Eigenlijk heeft iedereen, die enthousiast is over iets, of enthousiast met iets bezig is, iets van ‘boven’. En als we zo met zijn allen In Rotterdam actief zijn, komt de hemel dichterbij. Pinksteren is dus ook feest van dankbaarheid en genieten, dus ook over wat anderen doen voor anderen, de straat, de wijk, de stad. Pinksteren maakt van Rotterdam gewoon een hemelse stad, DE stad, toch?