Wat gebeurde er in 2015

ADVISERING: Dit jaar werden diverse adviezen uitgebracht  o.a. op het gebied van auteursrecht. Ook al helpt de website www.auteursrechtkenniscentrum.nl op vele terreinen, er blijven gespecialiseerde zaken over. Zo waren er specifieke zaken van het Leger des Heils, CCLI, Smallstone Media, CBC, etc.

SPECIALE PROJECTEN: We waren bezig met een documentaire op verzoek van het platform INS. Ook werd begonnen met de opnamen voor een nieuwe TV serie SOCIAAL ROTTERDAM. Hierover heeft Rotterdam positief geoordeeld.

MAGAZINE SJOFAR: Dit magazine is DE spreekbuis. Een redactie werkt aan het blad. SJOFAR kwam 4 X uit, komt uit in full color, 16 pagina’s. Abonnee’s en giftengevers krijgen dit magazine

LEZINGEN, SPREEKBEURTEN, SEMINARS,  CONFERENTIES en WERKBEZOEKEN: Door hele ingewikkelde discussies rond de financiering, EU regelgeving e.d. kon het CA seminar NIET doorgaan.  Daardoor kon Leen spreekbeurten aannemen om in Oostenrijk en in Frankrijk als hoofdspreker op die Seminars bijdragen te leveren. Daarna ook deelname aan de Arts Plus Roundtable in Finland. Spreken op o.a. Crossroads,Amsterdam. Werkbezoeken waren aan: ZZP-Nederland, Pinksterconferentie Opwekking, EO jongerendag.

CONTINENTALS: Als onderdeel van de Europese taak, werden de Continental vestigingen bezocht  (Leen + Marinus; en Rotterdam samen met Ria) in Roemenië, Hongarije, Slowakije en Rotterdam (West-Europa).  Roemenië, Hongarije en Slowakije draaien goed. Het faillissement van Continentals.NL  eind 2014 heeft er stevig ingehakt. We missen daardoor belangrijke licentieinkomsten. Maar ook de schade aan de reputatie is enorm. Er wordt op een doorstart gestudeerd. Leen heeft een jaarthema 2015  (staat op www.continentalministries.org) en dat is uitgewerkt in 3 nieuwe CD’s voor Continentals, Young Continentals en Continental Kids. De Continental CD kreeg de nationale Zilveren Duif AWARD voor beste album koor/groep. De CD van de Kids was genomineerd. Naar de voormalige medewerkenden van Continentals.nl zijn CD’s gestuurd om hen te bedanken in het kader van een charme offensief. Een herstart bleek het hele jaar moeilijk, zo niet onmogelijk

CHRISTIAN ARTISTS: we maakten een bescheiden herstart met het jaarlijkse SEMINAR. Nu geheel volgens de EU regels. Dus geheel plenair en dit keer zonder workshops. Er kwam waardevolle informatie uit voor de komende jaren. We zullen zwaar gaan inzetten op een jongerensponsorprogramma.

Het CAC (Continental Art Centre):  Dat is geheel zelfstandig  met een  eigen exploitatiebestuur (Cor Verkade, Piet de Vries, Leen La Rivière). En Jacqueline La Rivière is directeur

2015 was een jaar van pas op de plaats, herbezinning. Maar er wordt met hoop en inzet verder gegaan. Zeker moet hier ook vermeld worden de inzet van Ria La Rivière op het gebied van administraties, Marinus den Harder als bestuurder en vrijwilligers.