Wat gebeurde er in 2016

MAGAZINE SJOFAR: Dit magazine is DE spreekbuis. Een redactie werkt aan het blad. SJOFAR kwam 4 X uit, komt uit in full color, 16 pagina’s. Abonnee’s en giftengevers krijgen dit magazine

LEZINGEN, SPREEKBEURTEN, SEMINARS,  CONFERENTIES en WERKBEZOEKEN: Stichting Continental Sound gaf steun om het Christian Artists Seminar weer te houden. Dit vond plaats op het KSI in Bad Honnef en was een groot succes. Focus is de talentontwikkeling en dat zeker voor jongeren. Ook werd breed geanalyseerd hoe het met het werkveld kunst en cultuur staat. Werkbezoeken waren aan: ZZP-Nederland, Pinksterconferentie Opwekking, EO jongerendag, Arts Plus.

CONTINENTALS: Als onderdeel van de Europese taak, werden de Continental vestigingen bezocht  in Roemenië, Hongarije, Slowakije.  Roemenië, Hongarije en Slowakije draaien goed. Het faillissement van Continentals.nl eind 2014 heeft er stevig ingehakt. We missen daardoor belangrijke licentie inkomsten. In 2015 werden nieuwe CD producties gemaakt van Continentals, Young Continentals en Continental Kids. De Continental CD kreeg de nationale Zilveren Duif AWARD voor beste album koor/groep. De CD van de Kids was genomineerd. Naar de voormalige medewerkenden van Continentals.nl zijn CD’s gestuurd om hen te bedanken in het kader van een charme offensief. Een herstart bleek het hele jaar moeilijk, zo niet onmogelijk. Dat charme offensief heeft wel terdege geholpen om verdere reputatieschade te voorkomen. Besloten werd om in 2016 geen nieuwe producties uit te brengen.
ADVISERING: Dit jaar werden diverse adviezen uitgebracht  o.a. op het gebied van auteursrecht. Ook al helpt de website www.auteursrechtkenniscentrum.nl op vele terreinen, er blijven gespecialiseerde zaken over. Zo waren er specifieke zaken van het Leger des Heils, CCLI, Smallstone Media, CBC, etc.

SPECIALE PROJECTEN: Ook werd begonnen met de opnamen voor een nieuwe TV serie SOCIAAL ROTTERDAM.

Het CAC: Het Continental Art Centre (‘ons voormalige kantoor)’ heeft een nieuwe eigenaar (Hr.Verkade). Leen La Rivière neemt deel aan het bestuur van het CAC om zo een stuk continuïteit in te brengen

ZILVEREN DUIF: Leen La Rivière werd gevraagd om voorzitter te zijn van de Zilveren Duiven, de organisatie die de Awards uitreikt voor beste CD producties in 7 categoriën.