Wat gebeurde er in 2017

MAGAZINE SJOFAR: Dit magazine is DE spreekbuis. Een redactie werkt aan het blad. SJOFAR kwam 4x uit, komt uit in full color, 16 pagina’s. Geregistreerde vrienden en giftengevers krijgen dit magazine.

LEZINGEN, SPREEKBEURTEN, SEMINARS,  CONFERENTIES en WERKBEZOEKEN: Stichting Continental Sound gaf steun om het Christian Artists Seminar te houden. Dit vond plaats op het KSI in Siegburg, Duitsland en was een groot succes, er is een groeiend aantal deelnemers. Focus is de talentontwikkeling. Ook werd breed geanalyseerd hoe het met het werkveld kunst en cultuur staat. Speciale aandacht voor de toekomstperspectieven van jongeren in de kunsten.  Als resultaat van een sponsorprogramma waren er 10 jonge TOPtalenten. En dat leverde een geweldige en vernieuwende input. Werkbezoeken waren aan: ZZP-Nederland, Pinksterconferentie Opwekking, EO jongerendag, Arts Plus.

CONTINENTALS: Als onderdeel van de Europese taak, werden de Continental vestigingen bezocht  in Roemenië, Hongarije, Slowakije.  Roemenië, Hongarije en Slowakije draaien goed. Het faillissement van Continentals.NL heeft langdurig negatieve effecten. Er is gesproken over een herstart, maar dat wil niet lukken. Om te laten zien dat de moeder-organisatie nog springlevend is, werd een nieuwe CD van The Continentals uitgebracht: een A Cappella versie. Deze werd goed ontvangen. Op 25 november werd het 20 jarige jubileum van Continentals Slowakije groots gevierd met een bijzonder concert van Continentals, Young Continentals en Continental Kids in het musical theater van Bratislawa. Leen La Rivière presenteerde een bijzondere erkenningsaward aan de leidster Iveta Viskupova-Weiss van de Continentals Slowakije.

ADVISERING: Dit jaar werden diverse adviezen uitgebracht  o.a. op het gebied van auteursrecht. Ook al helpt de website www.auteursrechtkenniscentrum.nl op vele terreinen, er blijven gespecialiseerde zaken over.

SPECIALE PROJECTEN: Opnamen voor een nieuwe TV serie SOCIAAL ROTTERDAM werden afgerond. Na uitzending zijn deze nu te zien op www.station-r.nl
Het CAC: Het Continental Art Centre (‘ons voormalige kantoor)’  draait mooi onder leiding van de directrice Jacqueline La Rivière.

ZILVEREN DUIF: Leen La Rivière was voorzitter van de Zilveren Duiven, de organisatie die de jaarlijkse Awards uitreikt voor beste CD producties in 7 categoriën.