Columns van Ria

De afgelopen tijd

November 2018
De afgelopen tijd, zijn er boeken, therapieën, uitspraken over gelukkig zijn , gelukkig voelen.
Ik heb mij daar natuurlijk ook in verdiept of liever gezegd geprobeerd mij in te verdiepen.
Is het mogelijk om je altijd gelukkig te voelen?
Met jezelf, je omgeving? Met gewoon alles, een altijddurend geluksgevoel?
Ik heb kerkelijke stromingen meegemaakt, waar dit in gepredikt werd, een altijd blij zijn.
Ik wil een bijna belachelijk maar ook pijnlijk voorbeeld hiervan geven.
Mijn vader kwam in een kerk/christelijke gemeente, waar men gewend was, elkaar te begroeten met Prijs de Heer!
Nu had mijn vader net te horen gekregen, dat hij longkanker had en nog een jaar te leven had.
Iemand vroeg aan hem ‘broeder hoe gaat het met u’, mijn vader was echt een positieve man, maar zei “Niet zo goed ik heb kanker”.
Waarop de broeder zei “Prijs de Heer”.
Was het een nare broeder, nee echt niet, maar hij was het zo gewend om dit te zeggen.
Willen of kunnen we wel, altijd een geluksgevoel hebben, is dat mogelijk, is dat de bedoeling van het leven?
Ik hoorde een mooie uitspraak “Geluk is geliefd zijn om wie je bent”
En nog een mooie “Geluk is jezelf volledig levend voelen.”
Daar kan ik wat mee, maar toch: die momenten van geliefd zijn en volledig levend voelen zijn momenten, dus niet altijddurend.
Mijn man en ik hadden deze momenten afgelopen maand. We waren 50 jaar getrouwd. Dat op zich is al een speciaal geluksgevoel.
Wij hadden met onze kinderen kleinkinderen een weekend gepland.
Voordat zoiets georganiseerd is ,met dat iedereen kan, is al een gebeurtenis .
Mijn man Leen had aan iedereen gevraagd om wat op papier te zetten al was het maar 5 regels.
Nou reken maar dat ze achter onze ruggen commentaar hadden, zo van: ze hebben weer wat…
Maar wat gebeurde er tijdens het diner? Onze 3 zonen, 3 schoondochters, 4 kleinkinderen, allemaal hebben ze ons toegesproken.
Toen maakten we even mee “Geluk is geliefd zijn om wie je bent”.
Ik kan dus oprecht zeggen: ik heb momenten van geluk in mijn leven meegemaakt.
Maar kan ook oprecht zeggen, ik heb niet altijd een geluksgevoel.