NIEUW BOEK van Leen La Rivière: Geloof in de publieke ruimte

Dit boek analyseert het belang van de publieke ruimte, maar ook het belang van geloof/religie voor/in de publieke ruimte. Er zijn allerlei tendensen om religie uit de publieke ruimte te bannen, maar kloppen die argumenten en meningen wel? Het geloof is juist een drijvende en stimulerende kracht voor de kwaliteit en inspiratie van de publieke ruimte. Lees de verschillende afwegingen en argumenten. De argumenten van de seculiere humanisten en culturele-politieke elite worden één voor één onderuit gehaald.

De publieke ruimte vraagt om reflectie op wat nodig en geboden is. Een goede publieke ruimte kan niet zonder moreel kompas, bezinning en grondige doordenking. Er is een tijd geweest dat het geloof werd verbannen naar het privédomein, als iets wat door het individu mag worden beleefd, maar waarmee men anderen niet moet lastigvallen. Als men zo tegen geloof aankijkt, is dat een bekrompen visie. Geloof kan immers zeer inspirerend zijn om te werken aan een goede samenleving, een bonum commune, menselijke waardigheid en een zinvolle omgang met elkaar.
Ik onderschrijf ten volle zijn slotopmerking: ‘Geloof is geen bedreiging voor de publieke ruimte, maar juist een pijler van een gezonde en werkende publieke ruimte.’ Van harte aanbevolen!
Prof. Jan Peter Balkenende

 Dit waardevolle boek heb ik met veel plezier en instemming gelezen. Het is eigentijds geschreven, met een nuchtere pen. Het legt opiniërende vluggertjes naast de feiten. Feiten over intolerantie van godsdiensten bijvoorbeeld.
Ab Klink

Dit boek is een aanklacht tegen het seculiere fundamentalisme met diens karikaturen over de rol van religie in de publieke ruimte. Het laat met voorbeelden uit zowel het verleden als het heden overtuigend en concreet zien hoe het christelijk geloof de samenleving kan inspireren om publieke belangen te dienen. Dit boek is zeer actueel, want onze samenleving bevindt zich in een culturele crisis en stelt zichzelf de vraag: wat is een goede manier van samenleven? La Rivière neemt ons voor het antwoord op die vraag mee naar de schatkamer van het christelijk-sociale gedachtegoed. Tegelijkertijd daagt hij christenen uit om actief te participeren in het publieke domein en dat oude gedachtegoed opnieuw vlees en bloed te geven in het tijdsgewricht waarin wij mogen leven.
Prof. A.L. (Lans) Bovenberg

Wij moeten erkennen dat er geen publieke ruimte bestaat zónder de inbreng van bepaalde geloofsovertuigingen. De beginselen die wij als samenleving delen en waarop wij de omgangsregels in onze publieke ruimte wensen te baseren, zijn niet los te koppelen van bepaalde geloofsaannames.
Evert Jan Ouweneel, cultuurfilosoof

In dit boek beschrijft La Rivière treffend en met tal van voorbeelden hoezeer het functioneren van de samenleving gebaat is bij mensen die zich door hun geloofsovertuiging laten inspireren.
Hugo de Jonge, wethouder te Rotterdam

De auteur Leen La Rivière is vijftig jaar actief in de kunsten, richtte verschillende organisaties op om allerlei culturele activiteiten mogelijk te maken, zoals Continental Ministries, de CNV Kunstenbond, Christian Artists, een uitgeverij Continental Sound Music en het Continental Art Centre. Hij spreekt op conferenties, seminars, bijeenkomsten en in kerkdiensten. Daarnaast schreef hij vele artikelen, vakstudies en vijfentwintig boeken. Vertalingen bestaan in veertien talen. Voor zijn grote bijdragen op het gebied van kunst en cultuur werd hij in 1999 geridderd in de orde van Oranje-Nassau.