Oktober 2013 – augustus 2014

In deze periode werd geen nieuw boek gepubliceerd. Wel werden alle lezingen en concerten en ook de toespraken van Leen en Ria van het 2013 Christian Artists Seminar op YouTube geplaatst.

Speciale bezoeken:
Leen was hoofdspreker op ArtCross in Oostenrijk en op de ADD conferentie in Frankrijk, beide een soort christian artists seminars. Daarnaast werd collegaorganisaties bezocht o.a. de EO jongerendag en de Opwekkingsconferentie. Natuurlijk werden de jaarlijkse visitaties gedaan aan de Continental organisaties in Slowakije, Hongarije en Roemenië. Het is fantastisch te zien, wat via ‘onze’ clubs daar gebeurt. Ook werd de componist Adrian Snell in Engeland bezocht. We gaat hem weer helpen om zijn zegenrijke werk in Nederland voort te zetten.

Speciale projecten:

  1. Het magazine SIGNS kwam ten einde, ons huisnieuws Sjofar werd omgevormd tot een full color magazine, dat 4x per jaar zal gaan uitkomen. De redactie van Signs stapte in zijn geheel over naar Sjofar en blijft zo hun belangrijke bijdragen leveren
  2. Al eerder in het jaar 2013 kwam ten einde mijn voorzitterschap van de CNV Kunst en Cultuur. En dat mocht ook wel eens een keer. Maar Leen blijft voorzitter van de internationale Christian Artists Association zie www.christianartists-network.org.
  3. Helaas kregen we grote problemen rond de subsidie van het Christian Artists Seminar. Daardoor kon CA 2014 niet doorgaan, maar zijn we vol goede moed voor CA 2015, en dat wordt het 35ste jaar
  4. Leens kantoor moest helaas uit het Continental Art Centre en heeft nu thuis een kantoorkamer, om met hem contact te maken is het beste via: leen@continentalart.org  of via 010-4212592 of via 06-51384805
  5. de serie gebedshuis van de week werd tot een goed einde gebracht(juni) nu na uitzending staan alle afleveringen op www.station-r.nl.
  6. een nieuwe website werd gelanceerd om coaches ter beschikking te stellen voor iedere profi in de kunsten zie www.christianartists-academy.org.