Verhalen van Leen

Pasen: God is back

Je moet wel behoorlijk blind zijn om niet te zien dat er een groeiende kloof ontstaat tussen de secularisten en gelovigen. Een recent rapport van het SCP liet zien, dat het percentage “nietsisten” nog nooit zo laag is geweest: landelijk gezien is het nu onder de 14% gezakt! Snikkend van woede moeten de seculiere liberalen hun schoenen opgegeten hebben. Hebben zij zich daarvoor nu de afgelopen decennia ingezet om religie uit het publieke domein te bannen? Ja, die seculieren beginnen steeds meer terroristische trekjes te vertonen. Ze gieten nog steeds hun venijn uit over de sector kunst en cultuur en hebben nog steeds een groot deel van die sector in hun grip vanuit hun bastion van de Amsterdamse grachtengordel. Dan vind je deze seculieren heftig aan de macht in bepaalde praat- en opinieprogramma’s en uiteraard in de kolommen van bepaalde dagbladen, waar het soms maffia-achtige trekjes begint te vertonen, want andersdenkenden komen niet aan het woord. Maar het begint steeds meer een verloren achterhoede gevecht te worden. Soms vlamt het op: een paar jaar geleden: even Balkenende pesten, de premier, die vanuit zijn christen-zijn waarden en normen wilde. Je vindt met name die anti-reli houding onder 45 plussers en zeker bij beleidsmensen die opgeleid zijn in de jaren 70, toen religie werd doodverklaard. Zullen dezen ooit eerlijk worden en toegeven dat de religievrije, waarden/normenvrije maatschappij volledig ontspoord is en alleen maar tot onveiligheid, egoisme, kleptomaangedrag, criminaliteit, hebzucht geleid heeft en dat allemaal onder het mom van zelfontplooiing? Wordt eens wakker. Dan zijn er nog van die politici, die onder de vlag van scheiding tussen kerk en staat de gelovigen, kerken monddood willen maken en nog steeds geloven (en dat zeggen) dat religie de oorzaak is van al het maatschappelijk kwaad. Dus verban christelijke activiteiten naar het prive domein en subsidieer ze vooral niet…. Wel, laat je niet in de maling nemen door deze schijnargumenten. De echte seculiere staatsexperimenten hebben de afgelopen 70 jaar meer doden/vermoorden opgeleverd als de afgelopen 1000 jaar zogenaamde godsdienstoorlogen samen: denk even aan Hitler, Stalin, Pol Pot.
Maar deze seculiere elite wordt steeds sneller ingehaald door de feiten. Rotterdam is de eerste stad, waar het kerkbezoek toeneemt en voor het eerst in 130 jaar niet afneemt. Hoe komt dat? 50% van de Rotterdamse bevolking is allochtoon (en daar maakt Wilders en Leefbaar gebruik van om autochtonen angst aan te jagen). Maar wat blijkt? De kans is 1 op 2 lopend door de stad, dat de allochtoon, die je ziet een christen is, behorend tot een van de 170 migrantengemeenten. Het aantal christenen in Rotterdam groeit zeer sterk vanwege migrantenchristenen, dus nee, het zijn niet allemaal islamitische gelovigen. Maar het verhaal gaat verder. Praat ik met jongeren, dan zijn er bijna geen ‘nietsisten’ meer. Plasterk en de andere priesters van de seculiere evolutie komen steeds meer alleen te staan, ondanks het feit dat Darwin onderwezen moet worden (ook al is dat wetenschappelijk allang achterhaald); ook al is er een enorme druk op het christelijke onderwijs (collega’s van de CNV Onderwijsbond: houdt stand! De kracht van het secularisme zal met de komende 20 jaar sterk gaan afnemen).
Maar de grootste klap komt nog: GOD IS BACK.
Wat bedoel ik hier mee? 15 jaar geleden schreven 2 zeer vooraanstaande journalisten in THE ECONOMIST magazine, dat religie op zijn retour was en de seculiere opvattingen c.q. elite aan het winnen was. Dat kwam hard aan en het was voer op de molen van de sociologen en antropologen, die stellen, dat een progressieve maatschappij steeds onreligieuzer werd.
Nu 10 jaar later, moeten zij erkennen, dat zij het volledig bij het verkeerde eind hebben gehad en dat zij ten onrechte God is dood verklaard hadden. Deze journalisten waren eerlijk, hebben zeer grondig onderzoek wereldwijd gedaan en komen in hun 400 pagina’s dik boek tot indrukwekkende conclusies (GOD IS BACK, how the global rise of Faith is changing the World; John Micklethwait & Adrian Woolridge, ISBN 978-0-713-99902-0). En wat blijkt? De seculiere elite praat er niet over! Schrijven de kwaliteitskranten erover? Wordt er over gepraat bij Paul, in DWDD, in de Late Night ? De conclusies en de consequenties van dit boek zijn zo immens, dat men dan maar liever de kop in het zand steekt en de snelle veranderende situaties maar doodzwijgt.
Maar zoals wij hier al in Rotterdam zien: de veranderingen en opkomst van religie halen politiek en seculiere elite in. Lees de keiharde cijfers maar eens van het rapport ‘Tel je Zegeningen’ (stuur ik graag per e-mail toe).
En zo eindigt mijn aanval op de intolerantie en manipulatie en censuur door de seculiere culturele en politieke elite met de oude Paasgroet: Christus vincit; Jezus is opgestaan: GOD IS BACK.