Verhalen van Leen

Sauna

Jarenlang heb ik in Ommoord een bijbelkring mogen leiden. Daar kwamen een 10 personen met zeer verschillende achtergronden. Ze wilden allemaal meer vanuit de Bijbel weten. Dus werd dat een interessante ontdekkingstocht. En dat niet alleen ten aanzien van Bijbelbegrip. Er was iemand, die vanuit een hele rechtse, fundamentalistische Pinkstergemeente kwam. Hij was pas verhuisd en was in deze nieuwe wijk terechtgekomen en hoopte op deze wijze een geestelijk huis te vinden. Maar rekening houden met een ander? Ho maar! Dat er ook andere opinies mogelijk waren? Ho maar! Dat je zoiets als geduld zou mogen hebben met mensen, die totaal niet doorkneed waren in Schriftkennis? Ho maar! En om dan tactvol eens gewezen te worden op de kernuitspraak van Jezus, dat je na van God te houden, van een ander moest houden…dat kon toch niet? Ho maar! Het ging toch om de rechte leer, de juiste doop, glossolalie, de wederkomst, de…… Deze man had beslist een hoop kennis, kennis die totaal niet functioneerde, want tot liefdebetoon kwam hij nooit. Het was hem te licht, dus vertrok hij.
Er was een vrouw, die uit een ander deel van het kerkelijk spectrum kwam. En die mateloos gefrustreerd bleek te zijn. Dus als de rokken niet over de knie waren en iedereen niet volmaakt zedig eruit leek te zien, dan was de kamer te klein, zo kon zij tekeer gaan over allerlei v(l/r)eselijke zonden…. Arme vrouw. Hierover kwam op zekere dag een vermakelijk incident.
We hadden n.l. ook een compleet buitenkerkelijk echtpaar. Deze werden in het geheel niet gehinderd door de last van allerlei tradities. Zij leefden hun leven blijmoedig, gingen hun leven met God, hadden soms heftige ruzies (tot vermaeck van iedereen) en gingen hand in hand verder. Er was op zekere dag dichtbij een sauna geopend en dat echtpaar wilde erheen. Ze hadden al zoveel van de Bijbel begrepen, dat het toch iets moois was om te vragen of iets de wil van God was? Dus waarom God niet gevraagd over de sauna? Ze stonden voor de balie van de sauna en deden dat schietgebedje. De geluidsinstallatie van dat pand stond permanent afgestemd op Hilversum 3 en op die tijd had je toen wekelijks het NCRV-gospel muziek programma, dat traditiegetrouw altijd afsloot met het liedje : ‘ I love you with the love of the Lord’ van New Hope/Continentals. Het echtpaar was op het juiste moment op de juiste plek, want wat klonk door de luidsprekers? Een melodietje, dat dit echtpaar al had geleerd….’I love you with the love of the Lord..’. Het echtpaar zei, kijk eens God geeft hier een teken, het is goed. Dus ging het echtpaar ontspannen de sauna in.
Op de volgende bijbelstudie vertelde dit echtpaar dit wonderbaarlijke verhaal als een geweldig getuigenis van gebedsverhoringen. Met heel veel moeite slaagde ik erin om niet in luid gelach uit te barsten. Degene die wel uitbarstte, maar dan in toorn, was die gefrusteerde ,oudere zuster. Woedend begon ze dit naïeve echtpaar terecht te wijzen, dat ze niet gediend was van die viezigheid, dat ze belijdenis van hun zonden moesten doen, enz. enz. Tenslotte stond deze vrouw woedend op en liep weg. Het echtpaar was volledig verbouwereerd….maar het was gewoon een sauna….en had God niet gesproken….en waren niet alle mensen Gods kinderen…. De grote ontknoping kwam, toen de man zei, dat hij door zijn beslagen bril niets had kunnen zien en die maar ergens weggelegd had en daarna had hij helemaal niets meer gezien, want hij had glazen van min 10, dus de hele wereld was wazig gebleven. Zijn vrouw had hem liefdevol rondgeleid…. Hij begreep in het geheel niet waar er een probleem kon zijn. De overgeblevenen konden toen hun lachen niet meer houden, we hebben de bijbeltjes maar dicht gedaan, de hapjes kwamen uit de kast en we hebben wat flessen wijn open gemaakt. Het werd een hilarische avond. Cultuurverschillen kunnen fascinerend zijn.