Stichting Continentals.nl failliet, maar Continentals gaan door

Op 5 november j.l. was er een vergadering tussen de besturen van Stichting Continentals.nl  (en Rob de Jong als leidinggevende) en Continental Ministries Europe (de Europese koepelorganisatie van de Continentals, Leen en Ria La Rivière). Op deze vergadering vertelde Rob de Jong dat hij wilde terugtreden als leidinggevende (executive director). Dat kwam niet helemaal als een schok. In het voorjaar had Rob al eens aangegeven dat e.e.a. zwaar was.  Zo’n terugtreden is voor iedere Continental organisatie lastig, maar niet onoverkomelijk. Dit is al eerder gebeurd in o.a. Hongarije en Roemenië (en ook in Nederland waren er voor Rob andere leidinggevenden die allen geweldig werk verricht hebben). De procedure is dan, dat Europees voorzitter Leen La Rivière met potentiële personen gaat praten. Na enige maanden wordt dan iemand gevonden, daarna komt een periode van training en tenslotte gaan alle Continental, YC en Kids projecten gewoon door. Leen en Ria spraken op 5 november duidelijk uit de enorme waardering voor Rob de Jong, zijn creativiteit, sociale en geestelijke inzet. Rob heeft 10 jaar onder Leen gewerkt en met de verzelfstandiging van Continentals.nl in 2009 werd Rob executive director. In een stappenplan werd op 6 november geschetst hoe een en ander de komende weken zou gaan lopen.
Op 19 november werd CME overvallen door het bericht dat het bestuur van Stichting Continentals.nl het faillissement had aangevraagd. Terugloop van inkomsten (met name van CD verkoop en concertopbrengsten) en het hele kostenniveau maakten verder gaan onmogelijk.  Dit ging als een schok door de Continentals, YC en Kids, zeer begrijpelijk. Het voelt alsof het gezinshuis (waar je bent opgegroeid) in elkaar stort. Maar is dit het einde van de Continentals? Natuurlijk niet. Belangrijk: dit faillissement raakt NIET de andere Continental organisaties: Continental Ministries Europe, Continental Sound, Continentals Slowakije, Continentals Hongarije, Continentals Roemenië. Hier gaat men gewoon door met alle lopende activiteiten (producties, tours, etc). HOE straks verder in Nederland/West-Europa? Leen La Rivière gaat gewoon verder met de procedure van na 5 november en voert gesprekken. Dus heb geduld, laten we bidden dat de nieuwe personen gevonden worden. Wij houden je op de hoogte.
Leen en Ria La Rivière , bestuur CME/Continental Sound